• türkiye bayrak
  • ingiltere bayrak
  • rusya bayrak
  • almanya bayrak
  • arabistan bayrak

+90(322) 394 39 90

Masterbatch Nasıl Üretilir?

Masterbatch nasıl üretilir? Granül halinde üretilen masterbatchler, tozveya granül halindeki hammaddeye karıştırılarak elde edilmek istenen nihai ürüne dönüştürülürler. Ürettiğimiz polietilen taşıyıcılı masterbatchler, enjeksiyon, şişirme, film, kablo, koruge boru ve rafya sektörlerinde kullanılmaktadır.

Nihai ürün üretilirken belli oran ve formüllerde hammaddeye karıştırılan masterbatchler, renk, katkı ve dolgu şeklinde 3 gruba ayrılır ve ürüne renk, yanmazlık, koku, sertlik, UV dayanıklılığı gibi bir takım özellikler kazandırırlar. Plastik katkı maddesi ya da plastik dolgu maddesi olarak kullanılan masterbatchlerin performansı, nihai ürüne dönüşme sürecine bağlıdır.

Masterbatch, üretim aşamasında ısıl işlem ve ekstrüderler vasıtası ile taşıyıcıya dağıtılırlar. Tamamen homojen olarak baz polimerle birleşmesi çok önemlidir. İçeriğinde pigment, katkı maddeleri ve baz polimer bulunmaktadır.

Üretim süreçleri genel olarak eritme, karıştırma ve soğutma esasına dayanır.  Ürünlerin küçük ölçekli olması nedeniyle karıştırma sürecinde izlenecek adımlar çok önemlidir. İyi kalite makine ve katkı malzemesi seçimi belirleyici etmenlerdir.

Karıştırma mekanizmaları homojenleştirme ( distributive ) ve uzaklaştırma ( dispersive ) olarak iki başlıkta incelenebilir. Homojenleştirme sürecinde katkı taneciklerinin karıştırılması, uzaklaştırmada ise birbirinden uzaklaştırılması hedef alınır. Karıştırma sistemlerinde iki faktör baz alınır. Hacim ya da ağırlık.

Üretim sürecinde karıştırma için ekstrüder sistemleri kullanılmaktadır. Tek ya da çift vidalı olmak üzere ikiye ayrılan ekstrüderler, nihai ürün için gerekli olan formülasyonu sağlamaya yararlar. Ya ön karışım tek dozajlama ile tek bölgeden besleyerek ya da çift vidalı ekstrüderde ayrı besleme ile formül için gerekli dozajlama sağlanır.